Laimes lācis

privātā pirmsskolas izglītības iestāde

Rīga, Krēgermuižas iela 2a
mob.tālr.: +371 28820783, +371 22827843

E-pasts: ppii.laimeslacis@inbox.lv

www.laimeslacis.lv