Pasaku valstība

PPII, SIA "LAIK"

Gaujas iela 2b, Ādaži
tālr.: +371 67385674, mob.tālr.: +371 29483571

Gaujas iela 4, Ādaži

E-pasts: pasakuvalstiba@inbox.lv, vaditaja.pasakuvalstiba@gmail.com

www.pasakuvalstiba.com