Privātā sākumskola "Namiņš"

Pirmsskola, sākumskola, mūzikas skola

Āraišu iela 32, Rīga
tālr. 67530206, mob.tālr. 26443766

E-pasts: namins2000@inbox.lv

www.naminsh.lv