Pīlādzītis

pirmsskolas izglītības iestāde, SIA "Edgars un Tamāra"

Jelgava, Pērnavas iela 16
mob.tālr.: +371 20021871, +371 29351443

E-pasts: bd_piladzitis@inbox.lv