Darba tirgū ienāks diplomētas aukles

Iespējams, nākotnē visām auklītēm, kas strādā ģimenēs un bērnudārzos un citās iestādēs, būs nepieciešama atbilstoša profesionālā izglītība. 

Apgūt aukles darbam nepieciešamās prasmes no nākamā mācību gada piedāvās Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža, bet jau vairākus gadus to var mācīties arī tagadējā Austrumlatgales profesionālajā vidusskolā. Apgūt auklei nepieciešamās zināšanas piedāvā arī Ērgļu profesionālā vidusskola. 

Koledžas direktors Gastons Neimanis teica, ka ideja par šādas arodizglītības programmas veidošanu radusies, viesojoties Tartu koledžā. Tur topošās auklītes mācās vienu gadu, bet Sarkanā Krusta koledžā mācības ilgs pusotru gadu, apgūstot bērna aprūpi, pirmās palīdzības sniegšanas prasmes, bērna vecumposmu izpratni un citas nepieciešamās zinības. Izglītības programmā iekļauta arī krievu, angļu un vācu valodas apguve. Vairāku valodu zināšanas pavērs auklītēm plašākas darba iespējas. Uzņems tikai ar jau iegūtu vidējo izglītību. Programma gan nosaukta "Mājturība", bet iegūstamā kvalifikācija būs "Auklis". Koledža plāno uzņemt 50 topošās aukles. Iecerēts, ka 25 mācīties gribētāji varēs iekļūt Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētās grupās, kurās uzņem līdz 25 gadu vecumam un mācību laikā maksā 70 latu ikmēneša stipendiju, bet vēl 25 varētu uzņemt maksas grupā, kur izglītošanās varētu izmaksāt aptuveni 80 latus mēnesī. Sākotnēji būs iespējamas tikai pilna laika mācības. 

Sīkāk lasiet: http://www.la.lv/darba-tirgu-ienaks-diplometas-aukles-2/

 

Valsts atbalsts, ja bērnam nav vietas pašvaldības dārziņā. Kā to varēs saņemt?

Ministru kabinets nule apstiprinājis noteikumus „Kārtība, kādā tiek aprēķināts un piešķirts valsts atbalsts bērniem no pusotra gada vecuma līdz obligātai bērna sagatavošanas pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā pakalpojumu sniedzēja”. Noteikumi stāsies spēkā 1.septembrī un tiks piemēroti līdz 2013.gada 31.decembrim. Tie paredz atbalsta apmēru vienam bērnam līdz 100 latiem mēnesī.

Ko segs valsts atbalsts

Vispirms jāatceras, ka valsts atbalsts nav paredzēts, lai piedāvātu izvēles  iespēju – laist bērnu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, privātajā  bērnudārzā vai uzticēt auklei. Atbalsta būtība – risinājums situācijā, kad  pašvaldība garo rindu dēļ nevar piedāvāt savā teritorijā deklarētam bērnam vietu  bērnudārzā un līdz ar to vecāki spiesti šo pakalpojumu pirkt no privātā  pakalpojumu sniedzēja.

Vides un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Reģionālās politikas  departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Jevgēnija  Butņicka skaidro, ka šāds regulējums paredzēts, lai nodrošinātu alternatīvu  un līdzvērtīgu pakalpojumu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes  sniegtajam pakalpojumam un veicinātu bērnu vecāku atgriešanos darba tirgū.

Sīkāk lasiet: http://lvportals.lv/likumi-prakse.php?id=256954

 

Daina Kājiņa: Pārmaiņas – bērnu labā

Septembris atnāca ar patīkamām vēstīm tām ģimenēm, kurās aug pirmsskolas vecuma mazuļi, un topošiem vecākiem. Valdībai aktīvi iesaistoties, beidzot principiāli tiek atrisinātas līdzšinējās problēmas ar "bērnudārzu rindām" – jeb, precīzāk, ar pietiekama līdzfinansējuma nodrošināšanu alternatīvu pakalpojumu (privātas pirmsskolas iestādes, sertificētas aukles*) apmaksai bērniem, kuriem neatrodas vietas pašvaldību bērnudārzos. Ļoti gribas cerēt, ka jau pēc gada problēma būs zaudējusi līdzšinējo aktualitāti, bet valdības partijas pamatoti varēs sabiedrībai vēlēšanās lepoties ar savu veikumu.

Līdz šā gada beigām spēkā ir pagaidu kārtība, valsts budžetam palīdzot pašvaldībām nodrošināt, lai kopumā katram šādam pirmsskolniekam līdz 5 gadu vecumam "līdzi sekotu" 160 lati Rīgas reģionā vai 130 lati pārējā valsts teritorijā. (Šīs summa ir aprēķinātas pēc līdzšinējām vidējām izmaksām vienam audzēknim pašvaldību bērnudārzos. Valsts līdzmaksājums nodrošina līdz pat 100 latiem katram bērnam.) Savukārt bērniem no 5 gadu vecuma, uzsākot obligāto sagatavošanos pamatizglītības ieguvei, bez pašvaldības finansējuma pienākas valsts mērķdotācija pedagogu algām.

Sīkāk lasiet: http://www.delfi.lv/news/comment/comment/daina-kajina-parmainas-bernu-laba.d?id=43692211 

 

Bērnudārzu rindas. Vai tiešām bez tām nevar?

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana visiem bērniem tādā veidā, ka sistēma ir ģimenei saprotama un draudzīga, ir joma, kuras sakārtošanā nevajag daudz, vien politisko gribu likt ģimenes un bērna intereses kā prioritāti, uzskata DAINA KĀJIŅA, Latvijas Privāto pirmsskolu biedrības valdes priekšsēdētāja. Kā privātās pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja, kas iepriekš vairākus gadus veltījusi darbam pašvaldības bērnudārzā un šobrīd aktīvi piedalās valsts pārvaldes organizētās darba grupās, kas meklē iespējamos risinājumus bērnudārzu jautājumu sakārtošanā, Daina Kājiņa labi pazīstama ar ilggadējām problēmām pirmsskolas izglītības jomā. 

Kāda šobrīd ir situācija ar bērnudārzu rindām?

Ja ģimenē piedzimst bērns, reģistrēšanās rindā ir teju pirmā formalitāte, ko vecāki nokārto. Diemžēl savlaicīga reģistrācija rindā uz pirmsskolas izglītības iestādi negarantē, ka tad, kad bērnam apritēs pusotrs gadiņš un vecākam, kurš izmantoja bērna kopšanas atvaļinājumu, jāatgriežas darbā, vieta pašvaldības bērnudārzā patiešām būs. Lielākajās Latvijas pilsētās, piemēram, Rīgā, bērnudārzu rindas virzīšanās uz priekšu vecākiem ir nesaprotama un grūti prognozējama. Jā, sistēma ir uzlabota un var reģistrēties elektroniski, sekot līdzi rindai. Bet tad, kad vecāks ierauga lielos ciparus, paļāvības, ka patiešām bērnudārzs būs, nav nekādas. Tā ir kā laimes spēle. 

Sīkāk lasiet: http://www.lvportals.lv/viedokli.php?id=261521

 

Vēl aptuveni 1000 bērni gaida rindā uz bērnudārzu

Vietu bērnudārzos pietrūkst vēl aptuveni 1000 bērniem, tāpēc pieaugošā interese par pirmsskolas programmu izveidi ir tikai likumsakarīga, skaidro Latvijas Privāto pirmsskolu biedrības (LPPB) valdes priekšsēdētāja Daina Kājiņa.

Lai gan valsts demogrāfiskā situācija dabiski samazinājusi rindas uz pirmsskolas izglītības iestādēm, jautājums par to, ka bērniem joprojām nav vietas ne pašvaldības dibinātā, ne privātā bērnudārzā, paliek aktuāls.

Kājiņa Izglītības kvalitātes valsts dienesta sniegto informāciju par pieaugošo pieprasījumu pēc pirmsskolas izglītības programmu licencēšanu skaidroja ar to, ka šobrīd tam ir īstais laiks - valsts politika pašlaik ir vērsta uz to, ka gan pašvaldības, gan valsts piešķir savu finansējumu. Arī vecākiem rodas izvēles iespējas. 

LPPB priekšsēdētāja norādīja, ka viena no esošajām pašvaldību attīstības tendencēm ir sadarbība ar privāto sektoru, kā tas notiek citur pasaulē, kur pašvaldība finansē bērna uzturēšanos un neiegulda līdzekļus būvniecībā.

"Turklāt tas ir tikai normāli, ja pašvaldību un privātie bērnudārzi ir tirgus dalībnieki un vecākiem ir izvēles iespējas. Tajā mirklī, kad visiem būs pietiekams bērnudārzu vietu skaits, iestāsies reāla konkurence, kas tikai vairos kvalitāti nozarē," uzskata Kājiņa.

Par bērnudārzu vietu deficītu runā jau aptuveni desmit gadus. Vēl pirms sešiem gadiem rindā uz bērnudārziem bija ap 7000 bērnu, kuriem šīs vietas nodrošinātas nebija, skaidroja Kājiņa.

Sīkāk lasiet: http://www.delfi.lv/news/national/politics/vel-aptuveni-1000-berni-gaida-rinda-uz-bernudarzu.d?id=44601158  

 

Daina Kājiņa: Rindā pēc bērna

Pirms pārdesmit gadiem rinda pēc pārtikas produktiem, jo īpaši tā saucamās deficīta preces, bija pierasta, varētu pat teikt – pati par sevi saprotama lieta. Mūsdienās izbrīnu un neizpratni neizsauc arī rinda pēc kaut kā, kas stāv ārpus pirmās un arī otrās nepieciešamības lietām, piemēram, pēc biļetes uz Jaunā Rīgas teātra izrādi, Gagarina kausa izcīņu hokejā ar Rīgas "Dinamo" piedalīšanos vai ārvalstu topzvaigznes koncertu. Bet rinda uz bērnudārzu? Vai to var salīdzināt ar rindu pēc desas vai hokeja spēles?

Rit 21. gadsimta otrā desmitgade, pasaulē savu uzvaras gājienu turpina demokrātija, cilvēktiesības un modernās tehnoloģijas, tomēr Latvijā joprojām ir jomas, kuras, šķiet, tikai nesen pametuši dinozauri. Piemēram, pirmsskolas izglītības pieejamība un vienlīdzīgu tiesību nodrošināšana visiem bērniem, kas sasnieguši pusotra gada vecumu, un viņu vecākiem.

Vispārējās izglītības likums paredz, ka vietējās pašvaldības savā administratīvajā teritorijā nodrošina vienlīdzīgu pieeju pirmsskolas izglītības iestādēm bērniem no pusotra gada vecuma. Savukārt Izglītības likums nosaka, ka gadījumā, ja pašvaldība bērnam (kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā) nenodrošina vietu pašvaldības izglītības iestādes īstenotā pirmsskolas izglītības programmā un bērns apgūst pirmsskolas izglītību privātā pirmskolā, pašvaldībai jāsedz privātā pakalpojuma sniedzēja izmaksas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Tiktāl ar likumdošanu šajā jomā viss ir kārtībā, un šķiet, ka nevajadzētu būt nekādām problēmām ar šo noteikumu īstenošanu dzīvē. Tomēr realitāte ir daudz skaudrāka par Ansīša un Grietiņas atskārsmi pie piparkūku namiņa.

Šobrīd pirmais, svarīgākais un steidzamākais darbs pēc bērna nākšanas pasaulē ir viņa reģistrēšana rindā uz bērnudārzu, jo bez tās gan pašvaldības pirmsskola, gan privātais dārziņš pusotru gadu sasniegušajam mazajam pilsonim un viņa vecākiem būs slēgti. Būt rindā ir galvenais priekšnoteikums bērnudārza pieejamībai. Mērķis, kāpēc tika radīta rindas sistēma, bija un joprojām ir skaists un pareizs – mazināt korupcijas risku un nodrošināt vienlīdzību. Tomēr pašreizējā izpildījumā tas sevi neattaisno divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, bērnu skaits rindā neatspoguļo objektīvo realitāti un nav rādītājs tam, cik vietu pašvaldības bērnudārzos vēl nepieciešams, jo kopējos aprēķinos tiek iekļauti arī tie bērni, kas apmeklē privāto pirmsskolas iestādi vai izmanto aukles pakalpojumus. Tas nozīmē, ka rindā ir gan tie bērni, kuriem objektīvi nepieciešama vieta pašvaldības bērnudārzā, gan arī tie, kas jau apmeklē privāto pirmsskolu vai pavada dienas aukles uzraudzībā. Šīs rindas visas versijas – gan reģistrētajiem un bērnudārzu apmeklējošajiem bērniem, gan reģistrētajiem un izmisīgi uz vietu dārziņā gaidošajiem bērniem – ir pieejama pašvaldības atbildīgajām amatpersonām. Tādēļ vecākiem, sabiedrībai un mums visiem ir faktiski neiespējami noteikt, kad rindas īpašnieks, citiem vārdiem, Rīgas dome, saka "rinda" un ar to domā visus tajā brīvprātīgi un piespiedu kārtā reģistrētos bērnus un kad tā saka "rinda" un domā tikai tos mazos rīdziniekus, kuriem objektīvi, ātri un tūlīt nepieciešams pirmsskolas izglītības pakalpojums. Savukārt tur, kur nav faktu, tur paveras neierobežotas manipulēšanas iespējas ar vārdiem, frāzēm un apzīmējumiem.

Sīkāk lasiet: http://satori.lv/raksts/9728/Rinda_pec_berna 

Vecāki neziņā par atbalstu bērna sūtīšanai privātajā dārziņā

Daudzi vecāki patlaban ir neziņā, vai un cik liels ar nākamo gadu būs atbalsts bērna sūtīšanai privātajā dārziņā gadījumā, ja nav pienākusi rinda uz pašvaldības dārziņu, to Latvijas Radio raidījumā „Pēcpusdiena” atzina  ģimenes portāla mammam.lv/tetiem.lv līdzautore Sindija Meluškāne.

Viņa sacīja, ka daudziem vecākiem, kuri spiesti savus bērnus sūtīt privātajā bērnudārzā, nav skaidrs, vai viņi ar nākamo gadu varēs atļauties sūtīt savu atvasi uz privāto pirmsskolas izglītības iestādi.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvis Jānis Eglītis skaidroja, ka saskaņā ar valdībā lemto nākamgad valsts varētu nefinansēt bērnu sūtīšanu privātajos bērnudārzos. Patlaban izstrādes procesā ir metodika, lai valsts atbalstu pārceltu uz pašvaldību pleciem.

"To, kas notiks nākamgad, precizēt būs grūti, jo tas ir valdības lēmums (..). Šobrīd strādājam pie metodikas, lai šis cipars būtu adekvāts, lai kopumā, pārceļot šo atbalsta maksājumu no valsts uz pašvaldībām, neciestu bērnu vecāki.

Sīkāk lasiet: http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/vecaki-nezina-par-atbalstu-berna-sutisanai-privataja-darzina.a142893/ 

No nākamā gada valsts vairs nefinansēs privātos bērnudārzus

No nākamā gada valsts vairs nepiešķirs līdzfinansējumu ģimenēm, kuru bērni apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes. Turpmāk apmaksas jautājums ir novelts uz pašvaldību pleciem un vietvaras solās meklēt risinājumu.

Tikmēr neskaidrības ap finansējumu izraisījušas satraukumu vecākos. Tiesībsargs Juris Jansons brīdina ar tiesvedībām, ja kāda ģimene naudas trūkuma dēļ paliks bez vietas privātajos dārziņos.

Patlaban aptuveni astoņiem tūkstošiem mazuļu nepietiek vietas pašvaldību bērnudārzos, galvenokārt Rīgas un Pierīgas pašvaldībās. Kopš 2013. gada valsts piešķir līdzfinansējumu ģimenēm, kuru bērni apmeklē privātos dārziņus. Taču nākamgad valsts naudu vairs nepiešķirs, un tas izraisījis satraukumu.

Pašvaldību lietu ministrijā norāda, ka privāto bērnudārzu līdzfinansējuma jautājums turpmāk būs jārisina pašvaldībām. To arī paredz likums.

Neatbildēts gan ir jautājums, ko darīt situācijās, ja pašvaldībā saka, – vietas tās bērnudārzos nav un privātos nefinansēs. Tiesībsargs Juris Jansons gan norāda, ka tas būtu likuma pārkāpums, un sola reaģēt.

Tikmēr pašvaldību savienībā norāda, ka visas vietvaras, kurās ir aktuāls bērnudārzu rindu jautājums, piedalīsies privāto dārziņu līdzfinansēšanā. Līdz šim valsts atbalsta apmērs par katru bērnu bija līdz 142 eiro mēnesī.

Sīkāk lasiet: http://skaties.lv/latvija/no-nakama-gada-valsts-vairs-nefinanses-privatos-bernudarzus/ 

Tiesībsargs: Situācija ar bērnudārzu pieejamību - arvien «traģiska»

Pēc vairāku vecāku sūdzības par vietu trūkumu pašvaldības bērnudārzos Tiesībsarga birojs ir nosūtījis vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM), lūdzot izvērtēt pašvaldību atbildību.

Tiesībsargs Juris Jansons intervijā  Latvijas Radio atzina, ka rindā uz vietu pašvaldības dārziņos ir 8000-9000 bērnu. Situācija ir vērtējama kā traģiska, jo vērā ņemamas izmaiņas šajā jomā arvien nav manāmas.

Tiesībsarga birojs ir nosūtījis vēstuli VARAM, lūdzot vērtēt attiecīgo pašvaldību atbildību.  Atbildi uz jautājumu, kā pašvaldības un to vadītāji grasās risināt šo problēmu, birojs gaida līdz rudens beigām, piebilda Jansons.

Viņš arī aicināja vecākus, kuru atvasēm nav atrasta vieta pašvaldības dārziņā, par to ziņot Tiesībsarga birojam.

Sīkāk lasiet: http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/tiesibsargs-situacija-ar-bernudarzu-pieejamibu-arvien-tragiska.a143605/ 

Privāto bērnudārzu biedrība: Izglītībai jābūt pieejamai visiem

Politiķu lēmumam par līdzfinansējuma pārtraukšanu programmai bērniem, kuri apmeklē privātās pirmsskolas iestādes, nebūtu negatīvi jāietekmē jaunās ģimenes. 

 

Latvijas Privāto pirmsskolu biedrības vadītāja Daina Kājiņa nepiekrita izskanējušajam viedoklim, ka līdzfinansējuma programma nav devusi rezultātus, sakot, ka korektu mērījumu tam neesot bijis, informē ziņu aģentūra LETA.

Viņa uzsvēra, ka minētās programmas mērķis jau sākotnēji bija atbalsta sniegšana jaunajām ģimenēm, tādējādi veicinot valsts demogrāfiju. D. Kājiņa atgādināja, ka, jau sākot programmu, bija plānots, ka pašvaldības meklēs risinājumus potenciālajai rīcībai pēc programmas beigām 2016.gadā. Tomēr vēl aizvien neesot zināms, kas sagaida privātos bērnudārzus un ģimenes, kuru atvases mācās šajās iestādēs.

D. Kājiņa norādīja, ka, neskatoties uz programmas beigām, Izglītības likumā vēl aizvien noteikta izglītības pieejamība visiem. Viņa uzsvēra, ka pašvaldībām neesot korektu aprēķinu, cik reāli izmaksā viens bērns, turklāt aprēķinu metodikā iekļauta tikai daļa parametru.

Sīkāk lasiet: https://www.e-klase.lv/lv/zina/zinas/aktualitates/privato-bernudarzu-biedriba-izglitibai-jabut-pieejamai-visiem/