Footer logo

Bērnudārzs katram bērnam – vai neiespējamā misija Latvijā?

Bērnudārzs katram bērnam – vai neiespējamā misija Latvijā?

19 October, 2022

Nākamā gada valsts budžetā līdzekļi privāto bērnudārzu un auklīšu līdzfinansēšanai nav paredzēti. Šī ziņa jau paguvusi sacelt pamatīgu sašutuma vētru. Politiķi gan sola, ka atbalsts privātiem bērnudārziem un auklēm tomēr tiks nodrošināts arī turpmāk, bet no pašvaldību budžetiem. Taču, kā tas notiks, pagaidām ir neskaidrs, lai gan līdz janvārim atlikuši vien trīs mēneši.

Bērnudārzs – pašvaldības kompetence

Pēc likuma burta jau viss ir pareizi.  Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturtajā daļā nepārprotami uzrakstīts – gādāt par iedzīvotāju izglītību, tai skaitā pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšanu ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, ir viena no pašvaldības autonomajām funkcijām. Arī Izglītības likuma 17.panta pirmā daļa noteic katras pašvaldības pienākumu nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību.

Taču, kad 2012.gada septembrī kopējā rindā uz bērnudārziem bija jau 8047 bērni,1 talkā problēmas risināšanā pašvaldībām nāca valsts, un 2013.gadā pirmsskolas izglītības joma piedzīvoja virkni pārmaiņu.

Ar mērķi attīstīt principu “nauda seko bērnam” pirmsskolas izglītības jomā Izglītības likuma 17.pants tika papildināts ar 2.1daļu, kurā noteikts pašvaldības pienākums segt privātas izglītības iestādes izmaksas gadījumā, ja bērnam, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, netiek nodrošināta vieta pašvaldības bērnudārzā. Izmaksas jākompensē tādā apmērā, kas atbilst vienam audzēknim nepieciešamajām izmaksām attiecīgās pašvaldības uzturētā bērnudārzā.

Sīkāk lasiet: http://m.lvportals.lv/visi/likumi-prakse/274116-bernudarzs-katram-bernam-vai-neiespejama-misija-latvija/

Footer logo

Latvijas Privāto Pirmsskolu Biedrība
E-pasts: info@privatapirmsskola.lv

© 2006-2024 Latvijas Privāto Pirmsskolu Biedrība