Footer logo

Valsts atbalsts, ja bērnam nav vietas pašvaldības dārziņā. Kā to varēs saņemt?

Valsts atbalsts, ja bērnam nav vietas pašvaldības dārziņā. Kā to varēs saņemt?

4 November, 2022

Ministru kabinets nule apstiprinājis noteikumus „Kārtība, kādā tiek aprēķināts un piešķirts valsts atbalsts bērniem no pusotra gada vecuma līdz obligātai bērna sagatavošanas pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā pakalpojumu sniedzēja”. Noteikumi stāsies spēkā 1.septembrī un tiks piemēroti līdz 2013.gada 31.decembrim. Tie paredz atbalsta apmēru vienam bērnam līdz 100 latiem mēnesī.

Ko segs valsts atbalsts

Vispirms jāatceras, ka valsts atbalsts nav paredzēts, lai piedāvātu izvēles  iespēju – laist bērnu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, privātajā  bērnudārzā vai uzticēt auklei. Atbalsta būtība – risinājums situācijā, kad  pašvaldība garo rindu dēļ nevar piedāvāt savā teritorijā deklarētam bērnam vietu  bērnudārzā un līdz ar to vecāki spiesti šo pakalpojumu pirkt no privātā  pakalpojumu sniedzēja.

Vides un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Reģionālās politikas  departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Jevgēnija  Butņicka skaidro, ka šāds regulējums paredzēts, lai nodrošinātu alternatīvu  un līdzvērtīgu pakalpojumu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes  sniegtajam pakalpojumam un veicinātu bērnu vecāku atgriešanos darba tirgū.

Sīkāk lasiet: http://lvportals.lv/likumi-prakse.php?id=256954

 

Footer logo

Latvijas Privāto Pirmsskolu Biedrība
E-pasts: info@privatapirmsskola.lv

© 2006-2022 Latvijas Privāto Pirmsskolu Biedrība